No Picture

فاشیسم یا انقلاب

July 2, 2014 binfo 0

به خبری که دیروز در سایت “کلمه” قرار گرفته و بسیاری از سایت های لیبرال و حامیان امپریالیست شان انعکاس دادند دقت کنید: «میرحسین موسوی، […]

No Picture

کارگران جهان متحد شوید

July 2, 2014 binfo 0

اگر خود را یکی ازفعالان صنفی و یا سیاسی طبقه کارگر می دانید باید به پیام ” آندرو فرگوسن [۱]دبیر اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن […]

No Picture

درسهای اول اسفند

July 2, 2014 binfo 0

مردم شهر «بن قاضی» در تقابل شان با نیروهای سرکوبگرِ حکومت قذافی که از هیچ بیرحمی و جنایتی برای حفظ قدرت سیاسی شان روگردان نبودند، […]

No Picture

سقوط ۲۰۰۸ و درس های آن

July 2, 2014 binfo 0

مقدمه بحران جامعه ی سرمایه داری برای کمونیست ها چیز تازه ای نیست و به این آگاهیم که چنین بحران هایی بصورت ادواری تکرار خواهند […]

No Picture

مملو از خیز و افت!

July 1, 2014 binfo 0

مي گويند كه در مبارزات سياسي – اجتماعي، هر چه شعارها و اهداف براي حكومت قابل قبول تر و براي مردم قابل وصول تر باشد، […]