No Picture

«مرگ بر جمهوری اسلامی»

June 29, 2014 binfo 0

شعار مرکزی شرایط انقلابی   تحولات دو روز اخیر در جامعه بسیار تعیین کننده بود و هر تردیدی نسبت به سمت و سویجنبش مردمی رابر […]

No Picture

”بسوی انقلاب“ و اهداف آن

June 29, 2014 binfo 0

28 می 2009 فوری ترین هدف کمونیست های ایران و جهان، سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرمایه داری است. این هدفی است که از ابتدای شکلگیری مرام […]

No Picture

Beyond Slogans

June 27, 2014 binfo 0

Beyond Slogans (Part I) By Labor • Feb 9th, 2010 • Category: Commentaries, On Iran Source: Towards the Revolution Weekly (Communist Workers of Iran) – […]