No Picture

کارگران جهان متحد شوید

July 2, 2014 binfo 0

اگر خود را یکی ازفعالان صنفی و یا سیاسی طبقه کارگر می دانید باید به پیام ” آندرو فرگوسن [۱]دبیر اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن […]

No Picture

سقوط ۲۰۰۸ و درس های آن

July 2, 2014 binfo 0

مقدمه بحران جامعه ی سرمایه داری برای کمونیست ها چیز تازه ای نیست و به این آگاهیم که چنین بحران هایی بصورت ادواری تکرار خواهند […]