گفتگوی رادیویی صدای نو با بینا داراب زند و بهروز فراهانی در مورد آخرین توافقات هستەای ایران و غرب

گفتگوی رادیویی صدای نو با بینا داراب زند و بهروز فراهانی در مورد آخرین توافقات هستەای ایران و غرب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*