خبر شکستن اعتصاب غذای زندانیان اوین کذب است

پس از درخواست میرحسین موسوی از زندانیان اعتصابی مبنا بر شکستن اعتصاب غذایشان، خبری از رسانه های زنجیره ای”سبز” دال بر “لبیک” گفتن زندانیان به این فتوا و شکستن اعتصاب پخش شد. سایت اصلاح طلب “کلمه” با انتشار بیانیه ای مملو از تعریف و تمجید از موسوی و کروبی و دیگر چهره های اصلاح طلب، اعلام پایان اعتصاب غذا را، از زبان زندانیان اعتصابی اینگونه بیان می کند: ” ما اینک به احترام همراه بزرگ جنبش سبز میرحسین موسوی و دیگر شخصیت های جنبش مهدی کروبی، آیت الله بیات زنجانی، زهرا رهنورد، عبدالله نوری، عزت الله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، حبیب الله پیمان، ابراهیم یزدی و … تک تک یاران جنبش سبز به اعتصاب غذای خود پایان می دهیم “.
اما بر خلاف انتظار هیچ منبع مستقل دیگری، بغیر از رسانه های غربی هوادار اصلاح طلبان، این خبر را انعکاس نداد و مهمتر اینکه خانواده های زندانیان اعتصابی نیز از این خبر و شرایط فرزندانشان اعلام بی اطلاعی نمودند. تنها زندانی اعتصابی که با بیرون از زندان تماس داشته کیوان صمیمی بوده که او انتشار خبر شکستن اعتصاب غذای خود را تکذیب نموده است. امروز هم خبر دیگری از زندان به بیرون درز کرد. این خبر از بند عمومی 350 بود که زندانیان “اعتصاب شکسته” می بایستی به آن منتقل می شدند. هم بندی های زندانیان اعلام کردند که هیچیک از اعتصابیون به بند عمومی منتقل نشده اند و تا آنجا که ایشان خبر دارند، اعتصاب غذایِ ایشان همچنان ادامه دارد.
در اینصورت سوالی که مطرح می شود اینستکه منبع خبر شکستن اعتصاب غذای زندانیان به سایت های “سبز” چه کسی و یا چه مرجعی بوده است؟ نامه “فدایتان شویم” زندانیان به رهبران اصلاح طلب را چه کسی نوشته است؟ بخصوص که خبر شکستن اعتصاب غذا زمانی پخش شد که حمایتِ جهانی شده از آن هنوز زنده و پویا بود و می توانست گسترش و وسعتی به مراتب بیشتر یافته و برخوردها و رفتارهایِ وحشیانهِ و جنایتکارانهِ حکومتِ اعدام و داغ و درفش اسلامی را بر کل جهانیان پدیدار کند. اما، اعلام خبر شکستن این اعتصاب غذا چون آبی بود که آتش تبلیغاتی آن را سرد و خاموش ساخت.
برای ما این سوأل پیش آمده است که آیا “سایت های سبز” از رابطین خود در درون هیئت حاکمه رو دست خوردند و خبر کذب شکستن اعتصاب غذا را منتشر نمودند تا فشارهایِ جهانی از روی حکومت برداشته شود؟ یا اینکه صرفاً به دلیل ایجادِ توهمِ “نفوذ کلمه” و “تأثیر بی چون و چرایِ” رهبرانِ خود بر اذهانِ زندانیان اعتصابی، آگاهانه دست به چنین خیانتی زدند؟ برخی از آگاهان معتقدند که دلیل اعلام این خبر جعلی از سوی اصلاح طلبان، موفقیت این آکسیون بوده است که سیاست های تبلیغاتی “ماه رمضان” ایشان را تحت الشعاع قرار داده بود. این تحلیل بخصوص زمانی با واقعیات تأیید می شود که می بینیم سایت های خبری اصلاح طلبان به سرعت اخبار افاضات سران اصلاح طلب در مورد ماه رمضان و باز انتشار خبرهایی که در دوران اعتصاب غذا و به علت حساسیت آن، انعکاس چندانی نیافتند را جایگزین اخبار زندانیان کرده و از انتشار گزارشات معمولِ پایان اینگونه آکسیون ها، از قبیل وضعیت جسمی اعتصابیون، شرایط نگاهداری ایشان پس از شکستن اعتصاب غذا و غیره خودداری می کنند.
در هر حالت، چه وابستگی اطلاعاتی ایشان به مراکز حکومتی، و چه استفاده از تاکتیک شایعه پراکنی و ضد اطلاعاتی برای پیشبرد مقاصد گروهی و سیاسی خویش، هر دو قابل تقبیح بوده و سند دیگری بر شکاف غیر قابل ترمیم منافع و اهداف ایشان با جنبش انقلابی ضددیکتاتوری مردم است.
مرگ بر کلیهِ جناح های جنایتکار هیئت حاکمه جمهوری اسلامی!
مرگ بر سازشکار!

ندای سرخ

شنبه 23 مرداد 1389

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*