بازی با کبریت و بنزین!

image004_2

مورخ ۶ تیر ۸۶
علیرغم خشم مردم، حاکمیت سرمایه داران تصمیم گرفته است که به طرح خانمان برانداز سهمیه بندی بنزین ادامه دهد. این در حالی است که پس از درگیری های خشونت امیز دیروز، تعداد زیادی از تاکسی های خطی تهران و کرج دست به اعتصاب و اعتراض زده و از جا بجایی مسافران خودداری کردند.

شاهدان عینی گزارش می دهند که خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ بصورت اعجاب انگیزی خلوت بوده و عبور و مرور نسبت به روزهای عادی با سهولت انجام می پذیرفته است.
گفته های دیگر حاکیست که نرخ جا به جایی مسافر در برخی از شهرستان ها تا صد در صد افزایش یافته است.
علیرغم این تبعات، حکومت حامی سرمایه دار مصمم است که اجرای این طرح را بدون هیچ تغییر و یا تأخیری ادامه دهد . گروه های سرمایه دار و باندهای حکومتی که با اطلاعات درونی خود از تاریخ و چگونگی ِ اجرای چنین طرح هایی برای به دست آوردن سودهای کلان و چپاول هر چه بیشتر مردم و منابع کشور به عناوین مختلف برنامه ریزی کرده اند، هرگز از چنین موقعیتی نگذشته و حاضر نخواهند شد تا در مقابل خواسته های مردمی از آن چشم پوشی کنند.
نمایندگان مجلس سرمایه داران نیز که از خشم مردم به وحشت افتاده و خواهان به تعویق افتادن طرح سهمیه بندی بنزین شده بودند ، پس از ساعت ها بحث و مناظره، همانطور که انتظار می رفت در مقابل توضیح و تطمیع، نه تنها به طرح سه فوریتی توقف طرح سهمیه بندی بنزین رأی ندادند، بلکه از طرح آن نیز در صحن مجلس خودداری کرده و برای یک ماه به تعطیلات تابستانی رفتند.
موسی قربانی، از فراکسیون اکثریت مجلس و عضو هیئت رییسه در گفتگو با خبرگزاری فارس نظر نمایندگان سرمایه داران را از این طرح اینگونه توضیح می دهد: قانون سهمیه‌بندی بنزین دستاورد مدتها بحث و بررسی مشترک دولت و مجلس است و به هیچ وجه امکان تغییر و یا تجدید نظر در آن وجود ندارد.
وی گفت: طبیعی بود که این اعلام مخالفتهایی را در پی خواهد داشت اما اعلام شب‌هنگام آن در جهت جلوگیری از کشیده شدن بی نظمی در روز بود. قانونی که با پشتوانه بزرگی از تحقیق و بررسی به تصویب مجلس رسیده است با اعتراض تغییر نخواهد کرد.
اگر بخواهیم توضیحاتِ آقای قربانی را به زبان کارگران ترجمه کنیم، ایشان می گویند که: مدتهای مدیدی ما نمایندگان گروه های مختلف سرمایه دار و باندهای دولتی در این رابطه به طراحی و برنامه ریزی پرداخته و با یکدیگر بر سر تقسیم سودهای باد آورده چَک و چانه زده ایم. حالا که نمی آییم به خاطر مخالفت مردم از این برنامه ها دست برداریم.
اگر بخواهیم زمان جنگ را که سهمیه بندی بنزین اجرا می شد بعنوان الگو در نظر بگیریم، مردم به زودی شاهد شکل گیری بازار سیاه و قیمت های آنچنانی بنزین آزاد خواهند بود که چه از طریق کارت های تقلبی و یا کارت هایی که خودِ جایگاه های بنزین و ارگان های دولتی ارائه خواهند داد، به هر اندازه ای که بخواهند، قادر به تهیه بنزین خواهند شد. البته نباید “کارت فروش” های خیابانی و “بورس کارت های سهمیه بندی” در خیابان ها را از یاد برد.
آری! هنگامیکه منافع چند صد میلیارد تومانی پشت طرحی قرار گیرد، اعتراض مردم که سهل است، خدا هم نمی تواند از اجرای آن جلو گیری کند. اما آقایان نباید فراموش کنند که شرایط امروز جامعه یِ ایران با دوران جنگ بسیار متفاوت است. اگر در زمان جنگ مردم در توهم “ناسیونالیستی” و “حکومت عدل علی” قرار داشتند و حاضر بودند هر گونه سختی را برای بقای مملکت و “اهدافِ متعال” تحمل کنند، امروز به خوبی واقفند که فقر تحمیل شده بر ایشان نه نتیجه یِ دسیسه یِ خارجی ها و “تقدیر” ایشان است، بلکه توسطِ عده یِ معدودی سرمایه دار در باند های خصوصی و دولتی برای چپاول هر چه بیشتر منابع ملی و محصول کار ایشان طراحی و اجرا می گردد. ایشان(سرمایه داران و حکومت حامی شان) در چنین شرایطی، واقعاً دارند با کبریت و بنزین بازی می کنند. دیر یا زود، انفجار نا گریز است!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*