اعلام جرم بینا داراب زند علیه جمهوری اسلامی

bina021

اینجانب بینا داراب زند به عنوان فعال حقوق بشری برای ازادی زندانیان سیاسی واعتراض به عملکرد غیرقانونی حکومت جمهوری اسلامی در تضییع حقوق فردی زندانیان سیاسی همراه با عدهای دیگر در روز 27/5/83 در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع مسالمت امیزی را برگزار کردیم که مورد حمله نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته وسپس به بازداشتگاه 209 اطلاعات در محوطه زندان اوین منتقل شدیم.به مدت دوماه در سلول انفرادی این بازداشتگاه نگهداری شده وسپس توسط قاضی ناظر بر زندان معروف به جعفری تفهیم اتهام شده که اتهام تفهیم شده شرکت در اجتماع غیر قانونی بود. 1- طبق ماده 668 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چهارچوب برخورد به متهمین سیاسی را مشخص ساخته وماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشرمحاکمه اینجانب در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ایران که غیر علنی وبدون حضور هیئت منصفه بوده را غیر قانونی دانسته وصلاحیت این محکمه را جهت رسیدگی به اتهامات اینجانب مردود اعلام می نمایم. 2- شرکت اینجانب در تجمع مسالمت امیز اعتراض طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق طبیعی من بوده که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز قرار گرفته است که خود این مخالف ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. 3- عضویت اینجانب در جبهه دمکراتیک ایران نیز از حقوق طبیعی اینجانب بوده که صریحا در مفاد 18- 20 -22 و23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گشته واز طرف دادگاه غیر قانونی انقلاب اسلامی تهران مورد تعارض فرار گرفته است . 4- طرح تحلیل شرایط روز و نظرات این جانب در مقاله های متعددی که توسط دادگاه مذکور به عنوان تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب به عنوان جرم تلقی گشته است صریحا مخالف با با مفاد 18و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر ازادی عقیده وبیان می باشد. 5- نگهداری اینجانب به مدت دوماه در سلول انفرادی بازداشگاه 209 زندان اوین نقض اشکار بند 1 از ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با چنین اقدامی بر خلاف ماده 9 – همین اعلامیه اقدام کرده است. 6- اتهام تفهیمی اینجانب که در موعد مقرر 48- ساعته ابلاغ شده شرکت در تجمع غیر قانونی بود اما بعدا اتهام دیگر به ان اضافه گشت که مخالف اصل می باشد . به دلایل مذکور اینجانب بینا داراب زند قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و قاضی ناظر بر بازداشگاه 209 – اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را متهم وعلیه ایشان اعلان جرم کرده وخواهان رسیدگی به این موارد در دادگاه صالحه می باشم .
( بینا داراب زند -30/ 5/84 – زندان رجائی شهر کرج)
رونوشت : کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی : انجمن حمایت از حقوق زندانیان کانون مدافعان حقوق بشر وکانون وکلای ایران : کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو http://www.irandp.org/news/fa/

منبع: سايت ديدگاه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*