دمکراسی و مبارزه طبقاتی

با بازنگری به جوامعی که دمکراسی در آنان از رشد و ثبات نسبی ای برخوردار بوده  به این نتیجه می رسیم که برخلاف ادعای اصلاح طلبان لیبرال، دمکراسی نه تنها محصول آشتی طبقاتی نیست بلکه همواره از طریق  مبارزه طبقات  فرودست جامعه علیه امتیازات سیاسی و حقوقی طبقات فرا دست به ثمر نشسته است. در طول تاریخ هرگز دیده نشده که طبقات حاکم از امتیازات اقتصادی و اجتماعی خود چشم پوشیده و حاضر شوند بصورت داوطلبانه از این برتری بگذرند و منابع و ابزار قدرت و ثروت را به شکل عادلانه تری باز توزیع نمایند.

متن کامل مطلب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*